Інформація про ціни на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції в Україні

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.01.2023 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.10.2022 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.07.2022 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.12.2021 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.09.2021 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.06.2021 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.03.2021 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.12.2020 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.09.2020 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.06.2020 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.03.2020 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.12.2019 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.09.2019 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.06.2019 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.03.2019 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.12.2018 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.09.2018 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.06.2018 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.03.2018 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.12.2017 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.09.2017 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.06.2017 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.02.2017 року.

Ціни на основні будівельні матеріали на 01.12.2016 року.

Ціни на основні будівельні матеріали в 3 кварталі 2016 року.

Листом Мінрегіону від 11.07.2016 р. № 7/15-8471 питання збору, аналізу та узагальнення інформації про ціни на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції, що склалися в розрізі регіонів України, та доведення такої інформації до учасників будівництва покладено на ТОВ «НВФ «Інпроект».

Зазначена інформація щоквартально наводиться в Збірнику «Ціноутворення у будівництві» та згідно з Протоколом № 3 засідання секції «Організація, ціноутворення та економіка будівництва» Мінрегіону від 19 вересня 2016 року на сайті ТОВ «НВФ «Інпроект».

Які складові інформації?

Інформація складається з декількох частин.

Перша частина – дані про усереднені ціни на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції. Такі ціни наводяться єдиним показником в цілому в Україні і, як правило, можуть відрізнятися в областях транспортною складовою.

Друга частина – дані про усереднені ціни на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції в областях.

Третя частина – дані про середньозважені ціни на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції в п'яти регіонах України.

За якими критеріями Україну умовно поділено на регіони?

Основний критерій такого умовного поділу – економічне, соціальне, територіальне та інше взаємотяготіння областей. За цими критеріями науковцями України запропоновано умовний поділ території України на п'ять регіонів:

 • Північний регіон – Житомирська, Київська, Сумська та Чернігівська області та місто Київ;

 • Західний регіон – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області;

 • Південний регіон – Миколаївська, Одеська, Херсонська області (без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

 • Центральний регіон – Вінницька, Кіровоградська, Полтавська та Черкаська області;

 • Східний регіон – Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Донецька, Луганська області (крім частин зони проведення антитерористичної операції).

 • Джерела наповнення інформації.

  Основними джерелами інформації слугують місцеві органи виконавчої влади, будівельні організації, підприємства – виробники будівельних матеріалів та виробів, а також підприємства, що реалізують промислову продукцію, яка використовується у будівництві.

  Як правильно користуватися інформацією?

  Інвесторська кошторисна документація.

  При підготовці вихідних даних на проектування, для подальшого складання інвесторської кошторисної документації відповідно до пункту 5.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», замовник зазначає джерело інформації про ціни на трудові і матеріально-технічні ресурси. У випадку, коли замовник є професійним учасником будівництва, він надає інформацію про ціни таких ресурсів зі свого банку даних. У іншому випадку джерелом такої інформації має слугувати банк даних проектувальника, який він повинен був створювати та оновлювати протягом 15 років з моменту введення в дію однорівневої системи ціноутворення у будівництві. І тут може бути корисною інформація ТОВ «НВФ «Інпроект», яку можливо використати перш за все для аналізу та уточнення свого банку даних

  Цінова пропозиція претендента на виконання будівельних робіт (договірна ціна) та проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

  На цій стадії підрядна організація, яка планує виграти конкурс і отримати замовлення на будівництво, повинна використовувати свій банк даних та здійснювати аналіз цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні (п.6.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013). Це запорука успіху, а інформація про усереднені ціни – орієнтир і сигнал, чи не час міняти своїх постачальників.

  А ось замовнику на цій стадії доцільно використовувати інформацію про усереднені ціни для співставлення їх з тими, що зазначені в ціновій пропозиції будівельної організації і вжиття дієвих заходів у випадку значної розбіжності.

  Такий порядок визначення вартості матеріальних ресурсів встановлено і при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт (п.6.3.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013).

  Як бачимо, інформація досить корисна, мережа організацій, які надають таку інформацію буде постійно розширюватися, що підвищить її якість і дозволить вважати зазначену інформацію надійним джерелом даних про ціни на будівельні матеріали, вироби та конструкції, а це шлях до суттєвого удосконалення ціноутворення у будівництві.

  ___________________

  Умовна позначка в таблицях: в – інформація відсутня.