О программе

диск КП ”ІВК”       Комп'ютерна програма ”Інпроект – Випуск кошторисів”
(далі – КП «ІВК») призначена та успішно використовується для автоматизованого визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту і технічного переоснащення будівель і споруд різного призначення, їх комплексів, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, реставрації пам'яток архітектури та містобудування, а також для визначення вартості ремонтно-будівельних робіт, які здійснюються на будовах промислового та іншого призначення, з урахуванням галузевих і технологічних особливостей.

      КП ІВК рекомендовано листом Мінрегіонбуду України для застосування учасниками інвестиційного процесу при визначенні вартості будівництва, що свідчить про високу якість цього програмного продукту, який забезпечує правильність визначення вартості будівництва на всіх стадіях.

      КП ІВК призначена та рекомендується для визначення вартості як по будовах (об'єктах) будівництво, яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної форми власності, так і по будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування. .

      КП ІВК дозволяє швидко і правильно виконувати розрахунки, необхідні для визначення вартості будівництва та вартості проектно-вишукувальних робіт, а також формувати документацію в повній відповідності до вимог КНУ - «Настанови з визначення вартості будівництва» та «Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»

      КП ІВК може використовуватися проектними організаціями, організаціями, які виконують функції замовника, а також організаціями, що виконують функції підрядника. При цьому кожен з учасників будівництва знайде в програмі, як основні типові форми документів, так і інші допоміжні форми, розроблені нашими фахівцями.

      Основні форми документів, які дозволяє формувати комп’ютерна програма ІВК:

  Для визначення вартості будівництва:
 • • Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва (форма №5);
 • • Зведення витрат (форма №6);
 • • Об'єктний кошторис (форма №4);
 • • Локальні кошториси (форми №1, №2 і №3)
 • • Відомості ресурсів (форми №1а, №4а і №5а);
 • • Відомість кошторисної вартості будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що входять до пускових комплексів (форма №7);
 • • Індивідуальна ресурсна елементна кошторисна норма (форма №10 і №11);
 • • Договірна ціна (форма №9);
 • • Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в);
 • • Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3).
  Для визначення вартості проектно-вишукувальних робіт:
 • • Зведений кошторис (форма №1-П);
 • • Кошторис на проектні (вишукувальні) роботи (форма №2-П);
 • • Кошторис на виконання робіт (форма №3-П);
 • • Договірна ціна (додаток М);
 • • Акт здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт (додаток Н);

      Крім основних форм документації КП ІВК формує цілий ряд допоміжних документів:

 • • Відомість розподілення вартості за видами робіт і витрат;
 • • Розрахунок вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів;
 • • Розгорнутий розрахунок прямих витрат до локального кошторису;
 • • Розрахунок одиничної вартості (по позиції локального кошторису);
 • • Порівняльні таблиці позицій кошторису, у яких змінений склад і витрати ресурсів;
 • • Відомості ресурсів (окремо по матеріалах, виробах і конструкціях, будівельних машинах і механізмах, устаткуванню);
 • • Розрахунок загальновиробничих витрат;
 • • Розрахунки інших витрат (до Зведеного кошторисного розрахунку, Договірної ціни, акта №КБ-2в);
 • • Розрахунок кошторисного прибутку;
 • • Розрахунок адміністративних витрат;
 • • Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси;
 • • Комерційний кошторис;
 • • Журнал обліку виконаних підрядних робіт (форма №КБ-6);
 • • Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві (М-29);
 • • Дефектний акт (форма №8).

З питань придбання КП "ІВК" або запису на комп`ютерні тренінги звертайтеся за телефоном +38(044)334-75-21